arrow scroll top

Persondatapolitik for PRIMA NOTES ApS

Vores persondatapolitik

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning er vi forpligtet til at give en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse nærmere i denne persondatapolitik om vores behandling af de personoplysninger, vi modtager. Du kan også læse mere om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

PRIMA NOTES anvender cookies i forbindelse med virksomhedens hjemmeside. Vi henviser i den forbindelse til den cookie politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside: http://primanotes.dk/da-DK/cookies.html.

Vores kontaktoplysninger

PRIMA NOTES ApS, cvr.nr. 32327451, er dataansvarlige for de personoplysninger, vi behandler.

Du kan altid kontakte os på telefon (+45) 3871 6858, mobil (+45) 4244 0535, mail , eller pr. post: Elverhøjvej 5B, 4684 Holmegaard.

Det er John Hyllegaard Pedersen, der er ansvarlig for vores behandling af persondata. John Hyllegaard Pedersen kan kontaktes via ovenstående kontaktinformationer.

Vores behandling af personoplysninger

Prima Notes er leverandør af memoblokke og et væld af andre reklameblokke. Vores baggrund for at behandle persondata er at varetage en opgave eller indgå og opfylde en aftale med vores kunde.

I forbindelse med levering af vores ydelser behandler vi som det helt klare udgangspunkt ikke andre personoplysninger end navn, firma-kontaktoplysninger og stillingsoplysninger om vores kunders og leverandørers medarbejdere.

Prima Notes har inden ansatte. Såfremt Prima Notes modtager jobansøgninger – enten uopfordrede eller fordi Prima Notes søger medarbejdere – opbevarer Prima Notes din jobansøgning og andre oplysninger, indtil Prima Notes har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Prima Notes har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i en periode på 6 måneder herefter. Hvis du ansættes i Prima Notes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Vi sender af og til vareprøver, trykprøver og nyhedsbreve ud pr. almindelig post, men vi indsamler ikke personoplysninger hverken til brug for elektroniske nyhedsbreve eller anden form for digital markedsføring.

Når vi behandler persondata sker det altid på et lovligt grundlag, vi behandler kun relevante og nødvendige oplysninger, og vi passer på de personoplysninger, som vi er ansvarlige for.

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt, relevant og lovligt.

Vi har indgået databehandleraftaler med de it-leverandører mv. som vi anvender i forbindelse med vores sagsstyring og drift af virksomheden, og som der i den forbindelse overlades personoplysninger til.

Hvis vi indhenter oplysninger om dig hos andre end dig, vil du som udgangspunkt bliver orienteret.

Hvis vi bliver bekendt med, at de personoplysninger, vi behandler ikke er korrekte, retter vi dem.

Faste samarbejdspartnere

PromoNotes Sp. z. o. o er vores faste samarbejdspartner og trykkeri. De oplysninger, vi deler med PromoNotes Sp. z. o. o og andre samarbejdspartnere, herunder underleverandører, er trykmaterialet og leveringsoplysningerne, samt de oplysninger som du/I beder os oplyse på de papirer, der følger ordren fra fabrik til kunden/leveringsstedet.

PromoNotes Sp. z. o. o er selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, de behandler, og du kan læse mere om PromoNotes politik her: http://promonotes.eu//index.php/en-GB/gdpr.html.

Vores opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne så længe, der er et sagligt formål og et lovligt grundlag. Som udgangspunkt slettes personoplysninger, når der er forløbet mere end 5 år fra afslutningen af et kundeforhold.

Vi har truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at passe på de oplysninger, som vi behandler. Prima Notes har altid opdaterede antivirusprogrammer, firewall og spamfilter.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.